Δωρεάν έλεγχος βαθμολογίας προγράμματος Πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ

 • Δωρεάν έλεγχος βαθμολογίας προγράμματος Πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ.
 • Δωρεάν έλεγχος επιλεξιμότητας προγράμματος Πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ.
 • Επιχορήγηση 100% και έως 25.000€.
 • Υποβολή αιτήσεων Β' Κύκλου: Α' Εξάμηνο 2017.
 • Κόστος Φακέλου: 300€ + ΦΠΑ 24%.

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63
HomeΑρχείο Παλαιότερων Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Μέτρο 313: Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων

Μέτρο 313: Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων

Ανακοινώθηκε την 23/4/2013 Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Μέτρο 313 μέχρι την 24/5/2013.

Προκυρήχθηκε το Μέτρο 313: Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Σκοπός

Το πρόγραμμα Μέτρο 313: Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων αποσκοπεί στην ενίσχυση επενδύσεων οι οποίες σχετίζονται με την βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση της απασχόλησης, την συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης.

1. Είδη ενισχύσεων

Τα είδη ενίσχυσης των επενδύσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα Μέτρο 313: Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων αφορούν αποκλειστικά στην Επιχορήγηση κεφαλαίου όπου ο φορέας επένδυσης λαμβάνει επιχορήγηση ως ποσοστό επί του κόστους υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

2. Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα Μέτρο 313: Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 προβλέπει κίνητρα επιχορήγησης σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (υφιστάμενες, νέες & υπό ίδρυση επιχειρήσεις) οι οποίες θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια σε συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της χώρας (συγκεκριμένα δημοτικά διαμερίσματα κάθε Νομού) που αφορούν την ίδρυση / εκσυγχρονισμό / επέκταση:

   • Μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης (Ξενώνες, Ενοικιαζόμενα δωμάτια, μικρά Ξενοδοχεία κλπ).
   • Χώρων εστίασης και αναψυχής.
   • Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές & ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας κλπ).
   • Γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού (μόνον ίδρυση και εκσυγχρονισμός).

Επίσης, επιλέξιμες στο πρόγραμμα Μέτρο 313: Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων είναι και πολύ μικρές επιχειρήσεις των παραπάνω κατηγοριών, οι οποίες θα βελτιώσουν την υποδομή τους με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών τους.

3. Ενισχυόμενες δαπάνες

Το πρόγραμμα Μέτρο 313: Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ενισχύει τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

    • Κτιριακές εγκαταστάσεις.
    • Έργα υποδομής & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
    • Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού χώρων εστίασης & αναψυχής.
    • Ξενοδοχειακός & λοιπός εξοπλισμός.
    • Αγορά οχημάτων (για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού για την μεταφορά ειδικού εξοπλισμού).
    • Έκδοση των απαραίτητων αδειών (οικοδομικής άδειας κλπ), αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κλπ. (max 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης).
    • Προβολή και προώθηση (max 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης).
    • Δαπάνες κατασκευών, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
4. Μέγιστο ύψος επένδυσης

Το μέγιστο ύψος επένδυσης που μπορεί να ενισχυθεί από το πρόγραμμα Μέτρο 313: Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ανέρχεται σε 600.000€.

5. Ποσοστά ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επένδυσης προκύπτει σύμφωνα με την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης. Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι το 60%, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας.

6. Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των Επενδυτικών Σχεδίων στις ευργετικές διατάξεις του προγράμματος Μέτρο 313: Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 θα υποβάλλονται έως 24/5/2013 (Παράταση).

7. Τέστ επιλεξιμότητας

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Μέτρο 313: Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για να δείτε αν η επιχείρηση σας μπορεί να ενταχθεί στις ευργετικές διατάξεις του.

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Γίνετε Affiliate (Συνεργάτης)

Γίνετε Συνεργάτης (Affiliate) της Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, προωθήστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και κερδίστε αυτόματα σημαντικά ποσοστά προμήθειας που αγγίζουν έως και το 30%.

Δωρεάν Εγγραφή

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2017 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.