Δωρεάν έλεγχος Επιλεξιμότητας & Βαθμολογίας προγράμματος "Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών"

 • Δικαιούχοι: Ενεργοί Αγρότες ηλικίας 18-61 ετών, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2017.
 • Επιχορήγηση έως 80% και έως 300.000€.
 • Υποβολή αιτήσεων: Έως 02/04/2018.
 • Κόστος Φακέλου: από 600€.

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63
HomeΕπιδοτούμενα ΠρογράμματαΠρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020Άξονας 4: Προσέγγιση LeaderΜέτρο L312: Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Μέτρο L312: Στήριξη της Δημιουργίας & Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

 Μέτρο L312: Στήριξη της Δημιουργίας & Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Προκηρύχτηκε σε διάφορους Νομούς της Χώρας το Μέτρο L312: Στήριξη της Δημιουργίας & Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Άξονα 4: Προσέγγιση Leader, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Η προσέγγιση Leader αφορά τον άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και αποτελείται από δράσεις που υπάρχουν στον άξονα 1 (Μεταποίηση της πρωτογενούς παραγωγής) και στον άξονα 3 (Διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής).

1. Σκοπός

Το πρόγραμμα Μέτρο L312: Στήριξη της Δημιουργίας & Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων αποσκοπεί στην ενίσχυση επενδύσεων οι οποίες θα υλοποιηθούν από πολύ μικρές επιχειρήσεις σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (Βιοτεχνία, Παροχή υπηρεσιών κ.α.).

2. Είδη ενισχύσεων

Τα είδη ενίσχυσης των επενδύσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα Μέτρο L312: Στήριξη της Δημιουργίας &  Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων αφορούν αποκλειστικά στην Επιχορήγηση κεφαλαίου όπου ο φορέας επένδυσης λαμβάνει επιχορήγηση ως ποσοστό επί του κόστους υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

3. Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα Μέτρο L312: Στήριξη της Δημιουργίας & Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 προβλέπει κίνητρα επιχορήγησης σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (υφιστάμενες, νέες & υπό ίδρυση επιχειρήσεις) οι οποίες θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια σε συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της χώρας (συγκεκριμένα δημοτικά διαμερίσματα κάθε Νομού) που αφορούν την ίδρυση / εκσυγχρονισμό / επέκταση:

  • Βιοτεχνικών μονάδων.
  • Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
  • Επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση.

  Επίσης, επιλέξιμες στο πρόγραμμα Μέτρο L312: Στήριξη της Δημιουργίας & Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων είναι και πολύ μικρές επιχειρήσεις των παραπάνω κατηγοριών, οι οποίες θα βελτιώσουν την υποδομή τους με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών τους.

  Τέλος, δύναται να επιδοτηθούν και δράσεις που σχετίζονται με την δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (Cluster) όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας.

  4. Ενισχυόμενες δαπάνες

  Το πρόγραμμα Μέτρο L312: Στήριξη της Δημιουργίας & Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ενισχύει τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

   • Κτιριακές εγκαταστάσεις.
   • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
   • Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση μηχανολογικού & μηχανογραφικού εξοπλισμού.
   • Λοιπός εξοπλισμός.
   • Δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών (οικοδομικής άδειας κλπ), αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (max 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης).
   • Προβολή και προώθηση (max 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης).
   • Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (max 3% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης).
   • Αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης.
   • Δαπάνες κατασκευών, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
   • Ενέργειες εμψύχωσης-ενημέρωσης (ειδικά για την κατηγορία cluster).
   • Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή πρώτων υλών, εξοπλισμός ελέγχου ποιότητας, κ.α. (ειδικά για την κατηγορία cluster).
   5. Μέγιστο ύψος επένδυσης

   Το μέγιστο ύψος επένδυσης που μπορεί να ενισχυθεί από το πρόγραμμα Μέτρο L312: Στήριξη της Δημιουργίας &  Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ανέρχεται σε 300.000€, με εξαίρεση την κατηγορία Cluster, όπου θα ανέρχεται μέχρι 100.000€ σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο δεν προβλέπονται δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού ή κτιριακών εγκαταστάσεων.

   6. Ποσοστά ενίσχυσης

   Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επένδυσης προκύπτει σύμφωνα με την κατηγορία επένδυσης και την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης. Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι το 60%, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας.

   7. Υποβολή αιτήσεων

   Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των Επενδυτικών Σχεδίων στις ευργετικές διατάξεις του προγράμματος Μέτρο L312: Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 υποβάλλονται στις Αναπτυξιακές Εταιρίες κάθε Νομού και ανακοινώνονται βάσει του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού για κάθε Νομό Παρέμβασης.

   8. Τέστ επιλεξιμότητας

   Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Μέτρο L312: Στήριξη της Δημιουργίας & Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για να δείτε αν η επιχείρηση σας μπορεί να ενταχθεί στις ευργετικές διατάξεις του.

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Γίνετε Affiliate (Συνεργάτης)

Γίνετε Συνεργάτης (Affiliate) της Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, προωθήστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και κερδίστε αυτόματα σημαντικά ποσοστά προμήθειας που αγγίζουν έως και το 30%.

Δωρεάν Εγγραφή

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2017 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.