Δωρεάν έλεγχος Επιλεξιμότητας & Βαθμολογίας προγράμματος "Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών"

 • Δικαιούχοι: Ενεργοί Αγρότες ηλικίας 18-61 ετών, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2017.
 • Επιχορήγηση έως 80% και έως 300.000€.
 • Υποβολή αιτήσεων: Έως 02/04/2018.
 • Κόστος Φακέλου: από 600€.

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63
HomeΠρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020Άξονας 4: Προσέγγιση LeaderΜέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη Γεωργικές Δραστηριότητες

Μέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη Γεωργικές Δραστηριότητες

Μέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη Γεωργικές Δραστηριότητες

Προκηρύχτηκε σε διάφορους Νομούς της Χώρας το Μέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη Γεωργικές Δραστηριότητες του Άξονα 4: Προσέγγιση Leader, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Η προσέγγιση Leader αφορά τον άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και αποτελείται από δράσεις που υπάρχουν στον άξονα 1 (Μεταποίηση της πρωτογενούς παραγωγής) και στον άξονα 3 (Διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής).

1. Σκοπός

Το πρόγραμμα Μέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη Γεωργικές Δραστηριότητες αποσκοπεί στην ενίσχυση επενδύσεων που υλοποιούνται από φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση, και επιθυμούν να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τη γεωργία, όπως: αγροτικός τουρισμός, βιοτεχνία κλπ).

2. Είδη ενισχύσεων

Τα είδη ενίσχυσης των επενδύσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα Μέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη Γεωργικές Δραστηριότητες αφορούν αποκλειστικά στην Επιχορήγηση κεφαλαίου όπου ο φορέας επένδυσης λαμβάνει επιχορήγηση ως ποσοστό επί του κόστους υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

3. Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα Μέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη Γεωργικές Δραστηριότητες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 προβλέπει κίνητρα επιχορήγησης σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (υφιστάμενες, νέες & υπό ίδρυση επιχειρήσεις) οι οποίες θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια σε συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της χώρας (συγκεκριμένα δημοτικά διαμερίσματα κάθε Νομού) που αφορούν την ίδρυση / εκσυγχρονισμό / επέκταση:

  • Μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης (Ξενώνες, Ενοικιαζόμενα δωμάτια, μικρά Ξενοδοχεία κλπ).
  • Χώρων εστίασης και αναψυχής.
  • Επισκέψιμων αγροκτημάτων.
  • Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (Εναλλακτικές & ειδικές μορφές τουρισμού, Χώροι αθλοπαιδιών, Χώροι γευσιγνωσίας κλπ).
  • Μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης.
  • Βιοτεχνικών μονάδων.
  • Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (σε συγκεκριμένες δραστηριότητες).
  • Επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση.

  Επίσης, επιλέξιμες στο πρόγραμμα είναι και πολύ μικρές επιχειρήσεις των παραπάνω κατηγοριών, οι οποίες θα βελτιώσουν την υποδομή τους με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών τους.

  4. Ενδεικτικά παραδείγματα

  Ενδεικτικά, επενδύσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο του Μέτρου L311: Διαφοροποίηση προς μη Γεωργικές Δραστηριότητες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, είναι:

   • Εστιατόρια.
   • Παντοπωλεία.
   • Κάβες.
   • Καταλύματα.
   • Βιοτεχνίες.
   • Αθλητικές εγκαταστάσεις (5x5, mini golf, bowling, cart κλπ).
   • Κομμωτήρια.
   • Είδη διατροφής μετά την α’ μεταποίηση.
   • Μονάδες οικοτεχνίας, χειροτεχνίας κ.α.
   5. Ενισχυόμενες δαπάνες

   Το πρόγραμμα Μέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη Γεωργικές Δραστηριότητες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ενισχύει τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

    • Κτιριακές εγκαταστάσεις.
    • Έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου.
    • Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση μηχανολογικού & μηχανογραφικού εξοπλισμού.
    • Λοιπός εξοπλισμός.
    • Δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών (οικοδομικής άδειας κλπ), αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (max 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης).
    • Προβολή & προώθηση (max 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης).
    • Μεταφορικά μέσα εντός της μονάδας για την μεταφορά προϊόντων και α υλών (π.χ. κλαρκ, ανυψωτικά μηχανήματα, γερανογέφυρες κλπ).
    • Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (max 3% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης).
    6. Μέγιστο ύψος επένδυσης

    Το μέγιστο ύψος επένδυσης που μπορεί να ενισχυθεί από το πρόγραμμα Μέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη Γεωργικές Δραστηριότητες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ανέρχεται σε 300.000€ με εξαίρεση την κατηγορία των Υποδομών διανυκτέρευσης (Ξενώνες, Ενοικιαζόμενα δωμάτια, μικρά Ξενοδοχεία κλπ) όπου ανέρχεται σε 600.000€.

    Επιπλέον, σε περίπτωση συνδυασμού δράσεων το συνολικό κόστος της επενδυτικής πρότασης δύναται να ανέλθει μέχρι 600.000€.

    7. Ποσοστά ενίσχυσης

    Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επένδυσης προκύπτει σύμφωνα με την κατηγορία επένδυσης και την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης. Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι το 60%, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας.

    8. Υποβολή αιτήσεων

    Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των Επενδυτικών Σχεδίων στις ευργετικές διατάξεις του προγράμματος Μέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη Γεωργικές Δραστηριότητες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 υποβάλλονται στις Αναπτυξιακές Εταιρίες κάθε Νομού και ανακοινώνονται βάσει του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού για κάθε Νομό Παρέμβασης.

    9. Τέστ επιλεξιμότητας

    Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Μέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη Γεωργικές Δραστηριότητες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για να δείτε αν η επιχείρηση σας μπορεί να ενταχθεί στις ευργετικές διατάξεις του.

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Γίνετε Affiliate (Συνεργάτης)

Γίνετε Συνεργάτης (Affiliate) της Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, προωθήστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και κερδίστε αυτόματα σημαντικά ποσοστά προμήθειας που αγγίζουν έως και το 30%.

Δωρεάν Εγγραφή

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2017 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.