Δωρεάν έλεγχος Επιλεξιμότητας & Βαθμολογίας προγράμματος "Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών"

 • Δικαιούχοι: Ενεργοί Αγρότες ηλικίας 18-61 ετών, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2017.
 • Επιχορήγηση έως 80% και έως 300.000€.
 • Υποβολή αιτήσεων: Έως 02/04/2018.
 • Κόστος Φακέλου: από 600€.

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63
HomeΥπηρεσίεςΧρηματοδότηση & Διαχείριση Επενδυτικών ΣχεδίωνΔιοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

 
Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων 
Η Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων απαιτεί ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων και δεξιοτήτων το οποίο σε συνδυασμό με την κατάλληλη εξειδίκευση, εμπειρία αλλά και τεχνογνωσία βάσει επιστημονικών εργαλείων, είναι ικανό να οδηγήσει στην επιτυχία.
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων, οι οποίες περιλαμβάνουν: 
  • Συντονισμός και εποπτεία τεχνικού σχεδιασμού της επένδυσης.
  • Εξασφάλιση χρηματοδότησης έργου (δανεισμός, επιχορήγηση, leasing).
  • Διαχείριση Συμβάσεων έργου.
  • Κοστολόγηση - κατάρτιση προϋπολογισμού.
  • Μελέτη οικονομικών προβλέψεων.
  • Χρονικός προγραμματισμός έργου και ανάλυση κρίσιμων διαδικασιών (critical path analysis).
  • Οικονομικός προγραμματισμός έργου.
  • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου και υποβολή των απαραίτητων εκθέσεων με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μέχρι την ολοκλήρωση και αποπληρωμή του έργου.
  • Σχεδίαση ειδικών εντύπων για την παρακολούθηση και διαχείριση έργων.
  • Σχεδίαση συστήματος προτύπων δεικτών αναφοράς για την εκτίμηση της προόδου υλοποίησης έργου.
  • Απολογιστικός έλεγχος κόστους έργων.
  Επιπλέον, στο πλαίσιο της διαχείρισης επιδοτούμενων επενδυτικών έργων μέσω ποικίλων χρηματοδοτικών εργαλείων (Νέος Επενδυτικός Νόμος, ΕΣΠΑ, κ.α.) οι παρεχόμενες υπηρεσίες διαχείρισης αφορούν την: 
   • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του επενδυτικού έργου και υποστήριξη στη συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών στοιχείων.
   • Υποβολή εκθέσεων προόδου στους αρμόδιους φορείς.
   • Παροχή ενημέρωσης για άλλες διατάξεις στις οποίες μπορούν να υπαχθούν τμήματα του project ή άλλων επενδύσεων.
   • Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την απορρόφηση του μέγιστου επιτρεπτού ύψους ενίσχυσης.

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Γίνετε Affiliate (Συνεργάτης)

Γίνετε Συνεργάτης (Affiliate) της Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, προωθήστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και κερδίστε αυτόματα σημαντικά ποσοστά προμήθειας που αγγίζουν έως και το 30%.

Δωρεάν Εγγραφή

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2017 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.