Προδημοσίευση προγράμματος Νέων Αγροτών 2016

Νέοι αγρότες

Προδημοσιεύτηκε την 20/4/2016 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων το Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» το οποίο χρηματοδοτεί με 100% επιδότηση και από 17.000€ - 22.000€ νέους αγρότες ηλικίας από 18-40 ετών.

Το ποσό επιχορήγησης στο πρόγραμμα εγκατάστασης των Νέων Αγροτών ανέρχεται σε 17.000€-22.000€ και καταβάλλεται σε 2 δόσεις (η πρώτη δόση αφορά το 70% του συνόλου της επιδότησης).

Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου είναι τα τρία (3) και η μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης-υποβολής φακέλων υποψηφιότητας θα οριστεί κατά την προκήρυξη του προγράμματος (εκτίμηση για μετά το καλοκαίρι).

Κόστος εκπόνησης Φακέλου (μελέτη & υποβολή): 500€ πλέον ΦΠΑ 23%

Δείτε περισσότερα...