Προκήρυξη προγράμματος "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ"

  Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

Προκηρύχτηκε την 10/3/2017 το πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €280 εκατ.

Το πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με έως 100% επιδότηση (ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) υφιστάμενων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς της Οικονομίας και ερευνητικών οργανισμών (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα κλπ) ή συμπράξεις αυτών, για την διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»  του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»  του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020  μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020  θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. 

Το ανώτερο ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»  του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανέρχεται (ανάλογα με την κατηγορία της επένδυσης) εως 2.000.000€.

Το ποσοστό επιδότησης στο Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»  του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα παρέχεται αποκλειστικά με την μορφή της επιχορήγησης και σχετίζεται ανάλογα με την κατηγορία της επένδυσης (Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων), αλλά και το μέγεθος της επιχείρησης.

Οι αιτήσεις στο πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για τον πρώτο κύκλο θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα από 23/3/2017 έως 17/5/2017.

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για να δείτε αν μπορείτε να ενταχθείτε στις ευργετικές διατάξεις του.

Δείτε περισσότερα...