Πρόγραμμα: "Επανεκκίνηση της Εστίασης"

 • Δικαιούχοι: Υφιστάμενες επιχειρήσεις με ημ/νία σύστασης πριν την 31/12/2020 που δραστηριοποιούνται στην Εστίαση, με πτώση Τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.
 • Επιχορήγηση 100% για επενδύσεις έως 7% του Τζίρου του 2019.
 • Υποβολή αιτήσεων: Έως 30/7/2021.
 • Κόστος φακέλου: 150€ + ΦΠΑ 24%

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63
HomeΥπηρεσίεςΕκπόνηση Οικονομοτεχνικών ΜελετώνΤεχνοοικονομικές Μελέτες Υπαγωγής σε Επιδοτούμενα Προγράμματα

Τεχνοοικονομικές Μελέτες Υπαγωγής σε Επιδοτούμενα Προγράμματα

 
Τεχνοοικονομικές Μελέτες Υπαγωγής σε Επιδοτούμενα Προγράμματα 
Η Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις & οργανισμούς για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων (Τεχνοοικονομικές Μελέτες Υπαγωγής σε Επιδοτούμενα Προγράμματα) μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών όπως:
Στο πλαίσιο αυτό, η Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης αναλαμβάνει πλήρως την εκπόνηση του φακέλου υποψηφιότητας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει:
   • Έλεγχο επιλεξιμότητας του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου για την υπαγωγή της επιχείρησης στο εκάστοτε πρόγραμμα ενίσχυσης.
   • Αξιολόγηση του επενδυτικού προγράμματος και επιλογή του πλέον συμφέροντος χρηματοδοτικού σχήματος για την επιχείρηση.
   • Συγκριτική ανάλυση όλων των εναλλακτικών σεναρίων χρηματοδότησης.
   • Σύνταξη οικονομοτεχνικής προμελέτης για την εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού (εφόσον απαιτείται).
   • Οικονομική ανάλυση και μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης.
   • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης και ερωτηματολογίου προγράμματος.
   • Συμπλήρωση του φακέλου με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία (καταστατικά, ισολογισμοί, προτιμολόγια εξοπλισμού, lay-out, σχέδια κτιριακών εγκαταστάσεων κ.λπ.).
   • Κατάρτιση και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στον αρμόδιο Φορέα.
   • Υποστήριξη του φορέα κατά το στάδιο της αξιολόγησης της πρότασης και μέχρι την οριστική έγκριση του επενδυτικού έργου.
   • Παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου & υποστήριξη στη συγκέντρωση πρόσθετων στοιχείων και δικαιολογητικών.
   • Εκπόνηση των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων προόδου στους αρμόδιους φορείς.
   • Υποστήριξη για την καταβολή της επιχορήγησης έως και την τελική αποπληρωμή του έργου.

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2019 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.